Privacy verklaring

Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde zal wanneer nodig een of meerdere van de volgende gegevens verzamelen, dit geld voor een ieder die contact heeft met de stichting. Deze gegevens zijn onder andere nodig voor contact en facturatie etc.

1. De volgende gegevens worden verzameld:
 • Voor en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer contact persoon

2. Inzage:
 • Iedereen heeft het recht om zijn eigen gegevens in te zien.
 • Gegevens worden zorgvuldig behandeld door Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde.
 • Wanneer gegevens van belang zijn bij een andere organisatie dan Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde, word dit eerst besproken met de perso(o)n(en) waar van de gegevens verstrekt dienen te worden.
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

3. Portretrecht:
 • Eenieder heeft recht op zijn of haar privacy, ook wanneer het gaat om foto’s en video’s en ander beeld/audio materiaal.
 • Tijdens de activiteiten en herdenking van Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde, word er beeld en geluids materiaal gemaakt. Door deel te nemen aan een van deze activiteiten en herdenking ga je er mee akkoord dat er beeld en geluidsmateriaal word gemaakt en gepubliceerd. De reden hiervan is, is dat het onmogelijk is om de deelnemers te ontwijken tijdens opnames.
 • beeld en geluidsmateriaal van Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde word gepubliceerd op ons media kanaal Facebook, en op onze website ijsselmonde4en5mei.nl.
 • beeld en geluidsmateriaal kunnen ook naar naar derden worden verstuurd, bijvoorbeeld voor het vervaardigen van promotie materiaal en topics in kranten. Derden zijn alle bedrijven/personen buiten Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde.

4. Donateurs:
 • De donateurs zullen alleen met hun bedrijfslogo gepubliceerd worden op sociale media en de Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde website. Het logo is automatisch een link naar de website van het bedrijf. De contacten van dat bedrijf worden niet aan derden verstrekt.
 • Het bedrag dat de donateur doneert, word niet kenbaar gemaakt naar derden, dit blijft alleen bij Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde.

5. Donaties:
De volgende gegevens van u worden bewaard, deze gegevens kunnen alleen ingezien worden door het bestuur van Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Betalings ID (kenmerk)
 • Bedrag donatie
 • IBAN
 • BIC

Alle gegevens worden verwerkt door:
Secretaris Gert van Nes
Contact via [email protected]
of ons contactformulier