Ontstaan

Vanaf 4 mei 1949 wordt er bij het monument dat voorheen op diverse plaatsen in oud-IJsselmonde heeft gestaan en nu zijn plaats heeft aan de Kasteelweg de herdenking georganiseerd.

In het verleden zijn deze herdenkingen door verschillende comités begeleid. Het huidige comité 4 en 5 mei IJsselmonde heeft gemeend om het comité onder te brengen in de "Stichting Comité 4 en 5 mei IJsselmonde" zodat de stichting herkenbaar is binnen de gemeente Rotterdam, en de verschillende gemeentelijke diensten en de inwoners van IJsselmonde.

Op 10 december 2019 is de stichting officiëel opgericht en bestaat uit het volgende bestuur:

  • mevrouw Y. Hitzert (voorzitter)
  • de heer G.J. van Nes (secretaris)
  • de heer J.F. Brantenaar (penningmeester)
  • mevrouw M.J. Snoeck (lid)
  • de heer P. van Rikxoort (lid)
Het doel van de stichting is het organiseren en bevorderen van een passende herdenking van de 4e mei in IJsselmonde, één en ander met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité en de gemeentelijke overheid gegeven richtlijnen.

Het organiseren en bevorderen van een passende viering van Bevrijdingsdag op 5 mei, in IJsselmonde waarbij de historische en actuele betekenis centraal staat. Het eventueel coördineren van door anderen op of rond die dag georganiseerde activiteiten.

Het (mede)organiseren van de herdenking van de capitulatie op 15 augustus.